Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Video

Rozhovor o notárskej úschove v Dámskom klube

Rozhovor o závetoch v Dámskom klube

Elektronické dražby prinesú zrýchlenie a transparentnosť
Slovenské súdy sú príliš pomalé, tvrdí EK
Zmeny v dedičskom konaní

Ako postupovať pri dedení
Registrácia poberateľov 2% dane z príjmu