Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Video

Ako postupovať pri dedení

Rozhovor o závetoch v Dámskom klube

Registrácia poberateľov 2% dane z príjmu

Slovenské súdy sú príliš pomalé, tvrdí EK

Zmeny v dedičskom konaní

Elektronické dražby prinesú zrýchlenie a transparentnosť