Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Sadzobník
 

Podľa vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška o odmene Notárskej komory SR