Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD

Kontakt
 

Notárka:
JUDr. Katarína Valová, PhD.

Zamestnanci notára:
Mgr. Adriana Blažeková – vedúca kancelárie (nemecký jazyk, ruský jazyk)
Mgr. Michal Richter – notársky kandidát (anglický jazyk, nemecký jazyk)
Mgr. Lujza Horečná – notársky koncipient (anglický jazyk, francúzsky jazyk)
Mgr. Katarína Bavlšíková, PhD. – notársky koncipient (anglický jazyk, nemecký jazyk)
Bc. Cyntia Tesařová – zamestnanec poverený notárom (anglický jazyk)

Telefónne čísla počas úradných hodín:
0905 379386
0948 702703

E-mail: katarina.valova@notar.sk
www.notarvalova.sk, www.notár.eu