Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD.

Vítame Vás na stránke
Notárskeho úradu JUDr. Katarína Valová PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava,
EUROVEA, 6. poschodie

JUDr. Katarína Valová, PhD
JUDr. Katarína Valová, PhD.

Notár poskytuje služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Civilného mimosporového poriadku, a pod. Notárske úkony sú účtované v zmysle vyhl. č. 31/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Profesný životopis notára
Publikačná činnosť notára
Video